Vienetai

„Ką jūs veikiate?“ – šį klausimą visada išgirstame prisistatę, kad esame studentai ateitininkai. Bet, kaip liaudies išmintis byloja, geriau vieną kartą pamatyti, nei tūkstantį kartų išgirsti. Tad kviečiame aplankyti ir prisijungti prie šių SAS vienetų.


Studentų ateitininkų medikų korporacija „Gaja“

ISTORIJA

Iš visų dabar veikiančių ateitininkų korporacijų 1928 metais pirmoji įsisteigė Studentų ateitininkų medikų korporacija „Gaja“, kuriai St. Šalkauskio patarimu, pasirinktas graikų žemės deivės vardas. Graikų mitologijoje Gaja – gajumo versmė.

TIKSLAI

Ugdyti visapusiškai išsilavinusius, inteligentiškus, katalikiškas vertybes puoselėjančius medikus patriotus, kurie nebūtų tik savo srities specialistai, bet ir aktyviai dalyvautų visuomeninėje veikloje.

VEIKLA

Susitinkame kelis kartus per mėnesį, kviečiamės į svečius įvairius paskaitininkus (dažniausiai gydytojus), kartu skaitome straipsnius, juos aptariame. Rengiame viešas paskaitas universitete įvairiomis bioetikos temomis. Kad negyventume pernelyg rimtai, dažnai kartu žaidžiame stalo žaidimus.

TRADICINIAI RENGINIAI

Svarbiausias renginys – Metinė šventė, kurios metu pakeliama į tikruosius narius – senjorus, vyksta mini- forumas visuomenėje aktualia medicinine tema, senjorų sueigoje renkama nauja valdyba ir pirmininkas. Vasario 11-ą minime Ligonio dieną, paskutinė balandžio savaitė – Gyvybės savaitė. Siekdami tobulėti ne tik profesinėje srityje gruodžio mėnesį kartu keliaujam į rekolekcijas Baltriškėse, birželį žygiuojam į iškilaus ateitininko tėviškę.

ŠŪKIS

Gajus kūnas – budri dvasia!

KORPORACIJOS SPALVOS

Tamsiai raudona – simbolizuoja kraują, balta – viltį ir geltona – išmintį.

HERBAS

Pavaizduotas trilapis puplaiškis – gydomoji žolelė ir jį apsivijusi gyvatė.

KONTAKTAI

korp.gaja@gmail.com

500x500

500x500

Studentų ateitininkų teisininkų korporacija „IUSTITIA“

ISTORIJA

Žinoma, jog jau 1929/1930 m.m. Vytauto Didžiojo universiteto Teisių ir Ekonomikos fakultetuose veikė teisininkų ir ekonomistų korporacija Iustitia, kurios pavadinimą pasiūlė prof. Pranas Dovydaitis. Oficialiai korporacija įregistruota Vytauto Didžiojo universitete 1931 metų kovo 12 dieną. Korporacija atkurta Vilniaus universitete 1992/1993 m. (gyvavo itin trumpai). Pakartotinai atkurta 2013 m. rugsėjo 25 d.

TIKSLAI

1. Jungti teisės mokslus studijuojančius VU studentus bei absolventus, besivadovaujančius ateitininkiškomis vertybėmis, į glaudžią, vieningą organizaciją ir koordinuoti jų veiklą;
2. Siekti Lietuvoje kurti teisingumu ir krikščioniškomis vertybėmis besiremiančią Lietuvos teisinę sistemą;
3. Ugdyti krikščioniška pasaulėžiūra besivadovaujančius narius per ateitininkų ideologiją, ugdant jų tautiškumą, visuomeniškumą, inteligentiškumą, katalikiškumą, šeimyniškumą;
4. Padėti Korporacijos nariams visapusiškai ruoštis būsimai kūrybingai profesinei veiklai;
5. Prisidėti prie Teisės Fakulteto ir Vilniaus Universiteto vardo garsinimo;
6. Ginti ir atstovauti Korporacijos narių interesus.

VEIKLA

korp! Iustitia, 2013 m. atsikūrusi Vilniaus universitete, buvo praradusi savo sąsajas su istoriškai gyvavusiomis korporacijos tradicijomis. Ilgai ieškojome savo veiklos krypties, kol galiausiai buvo nuspręsta stiprinti savo narių bendruomenę, skatinant diskusijas ir analizę aktualiausiais teisės ir moralės klausimais. Reguliarių susitikimų metu aptariame šias aktualijas, nagrinėjame teisingumo sampratą ir siekiame plėsti formaliojo švietimo suteikiamas žinias apie teisę ir jos poveikį visuomenei. Siekdami plačiau dalintis savo įžvalgomis, taip pat rengiame fakulteto ir universiteto bendruomenei atviras veiklas. Stengiamės puoselėti ir atkurti korporantyvizmo tradicijas

TRADICINIAI RENGINIAI

Korporacija, siekdama puoselėti visuomeniškos ir inteligentiškos teisininkų bendruomenės būrimąsi, 3 kartus per metus organizuoja Teisės mokslo pietus, kai pietaujant yra pristatomi moksliniai teisės straipsniai. Taip pat tradiciškai organizuoja Kovo 11-osios minėjimą, o minint Konstitucijos dieną - iškilmingai įteikia ambasadoriaus V. Dambravos stipendiją ypatingai visuomeniškumo srityje pasižymėjusiam teisės studentui

ŠŪKIS

„Estote prudentes sicut serpentes“ Būkite išmintingi kaip žalčiai (Mt 10, 16)

KORPORACIJOS SPALVOS

Raudona. Balta. Juoda.

HERBAS

Dviašmenis kalavijas, o šalia jo paragrafas.

KONTAKTAI

iustitia@ateitis.lt


Studentų ateitininkų šv. Tomo Moro klubas

ISTORIJA

2016 metų Lapkričio 22 dieną Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (TSPMI) studentai įkūrė Šventojo Tomo Moro klubą, kuris ateitininkų dvasia vienija katalikus politikos mokslų studentus. Šventasis Tomas Moras – Anglijos diplomatas, kancleris, kuris mirė už tikėjimą kankinio mirtimi. Užlipęs ant ešafoto, juokavo, prašė už jį melstis ir paliudyti, kad mirė būdamas ištikimas karaliui, bet dar ištikimesnis Dievui. Popiežius Jonas Paulius II paskelbė jį politikų globėju.

TIKSLAI

⦁ Telkti TSPMI katalikų bendruomenę; ⦁ Atrasti bendras veiklos formas ir jas įprasminti per Kristų; ⦁ Gyventi ateitinikiška dvasia; ⦁ Dalyvauti politiniame tautos gyvenime ir jo kūryboje; ⦁ Priimti intelektualinį gyvenimo būdą per paskaitas, diskusijas, skaitymus institute.

VEIKLA

Veiklos formos kyla organiškai iš savaiminės bendruomenės iniciatyvos. Pati veikla remiasi į penkis ateitininkų principus, todėl gali būti plati ir įvairi. Veiklos tikslas - papildyti studijas ir prisidėti prie narių brandos formavimosi.

HERBAS

Apversta M žymi Tomo pavardės pirmąją raidę, T – pranciškonišką kryžių (Tomas Moras buvo pranciškonas tretininkas) ir šventojo vardą; Po kryžiumi galima įžvelgti Gediminaičių stulpus.

500x500

Susisiek su mumis!

Jei kilo klausimų, turi idėjų arba pasiūlymų, nori prisijungti, bet nežinai, ką daryti, o gal tiesiog nori pasisveikinti - nesivaržyk, nesikuklink ir rašyk mums.
Mes labai laukiame jūsų laiškų!