Studentų ateitininkų sąjunga
Dvasinis vadovavimas

Kaip alpinistuireikia vedlio…

Kaip sportininkui reikia trenerio…

Kaip lenktynininkui reikia šturmano…

Kaip mokiniui reikia mokytojo…

Kaip kariui reikia vado…

Kaip vaikui reikia tėvo...

Kaip siekiančiam kitus atnaujinti Kristuje reikia pirma pačiam atsinaujinti…

Taip ir Tau reikia dvasinio vado!

 Turi tik vieną gyvenimą, vieną galimybę, pasiekti tai, kas išliks per amžius!

 

Studente ateitininke, kandidate ar mūsų bičiuli, Studentų ateitininkų sąjunga subūrė dvasinių vadovų tinklą visoje Lietuvoje, kurie yra pasiruošę padėti Tau veržtis pirmyn, į tikslą, siekti laimikio aukštybėse. 

 

Parašyk, susitik, pasirink dvasinį vadovą ir pradėk šauniąją tikėjimo kovą!

 

Kas yra dvasinis vadovas?

Tai žmogus, kuris pirmiausia pats yra aktyvus dvasiniame gyvenime ir siekia šventumo, turi reikiamų krikščioniško dvasingumo žinių, pasižymi gebėjimu dvasiškai palydėti kitą žmogų ir turi pakankamai patirties. Toks dvasinis vadovas padeda žmogui eiti jo tikėjimo kelionėje primindamas Dangaus šventumo tikslą, nurodydamas naudingas priemones to siekti ir patardamas įvairiuose dvasiniuose reikaluose

Kaip man rasti dvasinį vadovą?

Surasti dvasinį vadovą, kuris padėtų tokiame svarbiame reikale ir kuriame norėtume drąsiai atsiverti, yra ypatinga Dievo dovana. Tad, pirmiausiai, reikia šios dovanos melsti Dievą. Antra, ieškoti kunigo, vienuolio, vienuolės ar dvasinio vadovavimo charizmą turinčio pasauliečio, kuris būtų ne tik geras žmogus, bet ir geras krikščionis, taip pat pažengęs savo pašaukime. SAS jau yra sutelkusi dvasinių vadovų tinklą, tad belieka kreiptis adresu dvasiosvadas@gmail.com, susitikti su šią iniciatyvą koordinuojančiu kunigu ir jam pristačius galimus dvasinius vadovus, pasitarus maldoje su Dievu, pasirinkti. Ženklas, rodantis, kad išsirinkome tinkamą asmenį, yra matyti, kad jis kelia mus aukštyn ir artina mus prie Dievo (F. Fernandez-Carvajal)

Kaip vyksta dvasinis palydėjimas?

Geriausia su dvasiniu vadovu susitikti iš anksto nutartu laiku. Svarbu, kad tokie susitikimai vyktų reguliariai (pvz., kartą per mėnesį). Įprastai pokalbis trunka valandą. Jo metu aptariamos svarbiausios dvasinio gyvenimo sritys: malda, sakramentinis gyvenimas, santykiai su žmonėmis, pašaukimo klausimas, pareigos, įkvėpimai, gyvenimo planas, apaštalavimas. Po praėjusio laiko refleksijos numatomas planas bei priemonės tolimesniam dvasios tobulinimui.

Apie dvasinį vadovavimą

Ištrauka iš F. Fernandez-Carvajal knygos „Dvasinis vadovavimas“

“Viešpats gydo mus ir vadovauja mums kartais pats tiesiogiai veikdamas sielą, o kartais per pasirinktus žmones. Per juos, tarsi per savotiškus kanalus, Viešpaties malonė pasiekia mus. Jėzus aiškiai pasakė apaštalams: kas jūsų klauso manęs klauso (Lk 10, 16);kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos..., ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos (Mt 28, 20).

Dievas tai pat gali veikti mūsų sielas per tėvus, draugus arba pažįstamą. Tačiau dvasinis vadovas yra Jo išrinktas žmogus, kuris gerai žino kelią. Dvasiniam vadovui atveriame savo sielą ir jis veikia kaip mokytojas, gydytojas, draugas, kuris lydi mus mūsų kelionėje. Jis yra gerasis ganytojas su Dievu susijusiuose reikaluose. Jis rodo galima kliūtis, siūlo vidinio gyvenimo tikslus, kad stengtumėmės dėl konkrečių dalykų, ir skatina mus bet kokiomis aplinkybėmis. Dievas paprastai ir santūriai veikia per jį. Dvasinis vadovas padeda atrasti naujų akiračių, pakelti žvilgsnį aukštyn ir pažadina sielos troškulį priartėti prie Dievo, kai nuolat grasinantis drungnumas bando mus sustabdyti. Jis teikia šviesos atpažinti savo pašaukimą arba stiprina mus, kai jau žinome jį.

Dvasinis vadovas į tinkamą vagą kreipia mūsų šventumo troškimus, mūsų norus viršyti dvasinį vidutiniškumą bei įveikti nuodėmę. Šie tobulėjimo, draugystės su Kristumi bei rūpesčių dėl kitų troškimai (bent jau noras trokšti) yra dvasinio vadovavimo pamatai.

Nuo pat pirmųjų amžių Bažnyčia rekomenduoja šią praktiką kaip veiksmingą priemonę tobulinant krikščionių gyvenimą“.

500x500

Susisiek su mumis!

Jei kilo klausimų, turi idėjų arba pasiūlymų, nori prisijungti, bet nežinai, ką daryti, o gal tiesiog nori pasisveikinti - nesivaržyk, nesikuklink ir rašyk mums.
Mes labai laukiame jūsų laiškų!