Studentų ateitininkų sąjunga
SAS Gyvasis Rožinis: birželis

Studentai ateitininkai ir jų bičiuliai bent 30 sekundžių per dieną skirti maldai, kuri jungiasi į bendrą SAS Gyvąjį rožinį. Kiekvienam norinčiam - paskirtas Rožinio karoliukas ar slėpinys. Kasdien Rožiniai yra sudaryti iš daugybės žmonių kalbamų maldų – todėl jie ir vadinasi Gyvieji rožiniai. Malda skirta už Ateitininkų federaciją, Studentų ateitininkų sąjungą ir kiekvieną SAS narį. Džiaugiamės kiekvienu, prisijungiančiu bendrai maldai, o norinčius prisijungti kviečiame registruotis čia.

Kiekvieną mėnesį Gyvojo SAS rožinio maldininkai į savo el. pašto dėžutes gauna mėnesio pamąstymą, padedantį gilinti savo tikėjimą ir su dar didesniu pažinimu prašyti Švč. Mergelės Marijos užtarimo. Dalinamės šio mėnesio laišku ir kviečiame melstis kartu!

Vasara įsibėgėja, sesija jau baigėsi arba artėja į pabaigą, o veiklų vis daugiau. Puiki proga pasinerti į gyvenimą ir džiaugtis juo! O ar tame džiaugsme atrandame laiko maldai? Šiandien švenčiame Nekaltąją Švč. Mergelės Marijos Širdį. Tai viena iš populiariausių liaudyje švenčių, nuo senų laikų pamėgta ir daugelio vyresnės kartos žmonių tebešvenčiama su nuoširdžiausiu pamaldumu.

  • Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos Širdies kulto pradininkas yra šv. Jonas Eudas (m. 1680). 1753 m. popiežius Benediktas XIV įkūrė Romoje Marijos Širdies broliją. Popiežius Pijus IV 1799 m. leido kai kur šią šventę minėti, bet nepaskyrė specialių mišių maldų. 1836 m. Paryžiuje susibūrė Nekalčiausios Marijos Širdies arkibrolija. 1855 m. popiežius PIjus IX praplėtė šį minėjimą visai Bažnyčiai.

  • 1917 m. Fatimoje, Portugalijoje, apsireiškusi Mergelė Marija pasakė, kad Dievas nori, jog būtų pagerbta jos nekalčiausioji širdis. Ji prašė, kad tam būtų skiriami pirmieji mėnesių šeštadieniai. Taigi, vėl prisimename šį apsireiškimą, kuriuo pasaulis daug sužinojo apie pamaldumą Mergelei Marijai iš jos pačios. O to pamaldumo viena centrinių detalių - Šv. Rožinio malda.

  • 1942 m. spalio 31 d. popiežius PIjus XII paaukojo visą pasaulį Švč. Marijos Širdžiai, paskyrė šv. Mišioms maldas ir įvedė šią šventę.

Tokie kultai ir paaukojimai nėra šiaip sau, jie neatsiranda be pagrindo. O minime šią šventę iškart po Švč. Jėzaus širdies šventės. Kaip be Šv. kalėdų nebūtų Šv. Velykų, taip ir Mergelės Marijos ir Kristaus ryšys toks neatsiejamai stiprus (pats Dievas buvo po Jos širdimi!), jog šios iškilmės seka viena kitą.

Sąsajų pirmiausiai galima ieškoti ir atrasti Šventajame rašte. O jei tiksliau, šiandienos skaitiniuose. Kaip psalmę skaitome Samuelio knygos ištrauką - Onos, pranašo Samuelio motinos, giesmę: „Mano širdis džiūgauja Viešpatyje, mano jėga mano Dievo išaukštinta… Galiūnų lankai sulaužomi, o silpnieji apsijuosia jėga. Kadaise buvę sotūs turi tarnauti už duoną, o alkanieji daugiau nebealksta… Viešpats dalija mirtį ir duoda gyvastį, nuveda į Šeolą ir prikelia. Viešpats suvargina ir praturtina; jis nužemina ir išaukština. Jis ištraukia vargšą iš dulkių pakelia skurdžių iš šiukšlyno, pasodina jį su didžiūnais…“. Marijos giesmė Luko evangelijoje be galo panaši į šią Onos giesmę, lyg atkartoja ją: „Jis numeta galiūnus nuo sostų, ir išaukština mažuosius…“ (Lk 1,52). Tai - Naujojo ir Senojo testamentų sąsaja. Pabrėžiamas pasirinkimas - Marija irgi buvo pasirinkta.

Ši sąsaja, kaip ir daugelis kitų, parodo, kaip Naujuoju Testamentu išpildomas senasis, kaip Marija tai pradeda dar anksčiau už savo Sūnų. O dar svarbiau, padeda suprasti, kaip labai mums reikia Dievo. Kaip mums reikia santykio, kuriame galime patirti ir labai malonių, ir kančios sukeliančių akimirkų. Kaip ir dienos evangelijoje nupasakojami įvykiai, kuriuos apmąstome melsdamiesi penktąjį džiaugsmo slėpinį: kai išgąstį ir nerimą keičia džiaugsmas, o kartu ir supratimas, kaip labai mums reikia būti savo Tėvo reikaluose.

Tegul šis laikas, kai prieš akis dar likę apie 80% vasaros, būna proga apmąstyti, kaip galime nešti išliekantį džiugesį širdžiai, ir ne vien savo. Kad taptume, kaip ir mūsų Motina Marija, kupini ramybės ir svarstytume savo širdyje viską, kas mums nutinka, net jeigu tai ir neatitinka mūsų planų. Nes Ji ir yra geriausias to pavyzdys.

Nekaltoji Švč. Mergelės Marijos Širdie, melski už mus!

SAS Valdyba dėkoja SAS Gyvojo Rožinio koordinatoriui Lukui Satkauskui už nenuilstamą darbą studentų ateitininkų gerovei

500x500

Susisiek su mumis!

Jei kilo klausimų, turi idėjų arba pasiūlymų, nori prisijungti, bet nežinai, ką daryti, o gal tiesiog nori pasisveikinti - nesivaržyk, nesikuklink ir rašyk mums.
Mes labai laukiame jūsų laiškų!