Studentų ateitininkų sąjunga
Akvilė: siekdami ateitininkiško idealo, prisidėkime prie ateities kūrimo

Kiekvienas studentas ateitininkas turi savo istoriją, kaip atrado šią organizaciją ir gali pasidalinti įdomiomis istorijomis, kas joje sužavėjo labiausiai. Šiandienos #SASdalinasi rubrikoje - Studentų ateitininkų sąjungos valdybos narė Akvilė, kurios kelionė ateitininkijoje prasidėjo studijų metais. Ateitininkų ideologijos ir istorijos žavesio atradimas ją paskatino ir vis dar skatina kilti ir kelti, to siekia ir visa SAS valdyba. Dabartinės valdybos narės ruošiasi perduoti šią atsakomybę ir garbę būsimai valdybai, todėl kviečiame skaityti Akvilės atradimus kadencijos metu ir apsvarstyti galimybę imtis iniciatyvos!

Kas paskatino tave tapti valdybos nare?

Mėgstu kritiškai žiūrėti į dalykus, ypač, jei jie man rūpi. Taip nutiko ir su SAS. Kadangi pati prie ateitininkų veiklos prisijungiau studijų metais, į organizaciją vis dar žvelgiu per gan romantizuotą ir idealistišką prizmę. Žaviuosi pagrindinėmis idėjomis, susikūrimo istorija ir asmeniniu įvairių ateitininkų indėliu į organizacijos ir Lietuvos istoriją, ypač - iššūkių akivaizdoje. Tačiau, kartu matau ir šių dienų problemas, su kuriomis susiduria organizacija. Dažnai jas aptariame su bičiuliais ateitininkais, tačiau nesinorėjo, kad jos taip ir liktų tik žodžiais. Kandidatavau į SAS Valdybą, nes vyliausi, kad mano gebėjimai, žinios ir įgūdžiai bus naudingi keliant aukštus tikslus ir jų siekiant. Labiausiai kėliau klausimus dėl SAS narių pritraukimo, augimo ir auginimo. Žinoma, pradėjus nagrinėti problemą, pasimatė, kad ji yra kur kas gilesnė, nei tikėjomės, tačiau mažais žingsneliais siekiame ją spręsti ir džiaugiuosi, kad galiu savo žiniomis ir pastangomis prie to prisidėti.

Kaip atrodo tavo veikla SAS Valdyboje?

Vienas geriausių dalykų apie šią SAS Valdybą, mano nuomone - pareigybių kompleksiškumas. Visos valdybos narės yra labai skirtingos ir puikiai viena kitą papildo, todėl ir skirstantis atsakomybėmis, nesilaikėme kažkokių griežtų rėmų, nuolat dirbame kartu, atsakomybės persipina ir viena kitą papildo.

Man teko atsakomybė rūpintis SAS finansais - projektų rengimu, taip pat, kartu su Aiste rūpinamės SAS kandidatais, o su Kotryna - SAS komunikacija. Visos šios atsakomybės kelia vieną pagrindinį iššūkį - kaip siūlant SAS nariams kokybišką turinį, nepaskęsti naujienų sraute. Galimybių ir pasiūlymų, renginių ir iniciatyvų nuolat vyksta šimtai, todėl per komunikaciją, per bendravimą su kandidatais ir jų pritraukimą, per finansų paiešką tenka nuolat kelti mūsų veiklos vertės klausimą ir jį išsigryninti ne tik organizacijos viduje, bet ir patraukliai pateikti kitiems.

Kaip pasikeitė tavo įsivaizduojamas studentas ateitininkas, veikiant SAS valdyboje?

Prieš tampant SAS Valdybos nare, atrodė, kad studentų ateitininkų yra gerokai daugiau. Kuo labiau tenka įsitraukti į organizacines veiklas, tuo dažniau tenka nusivilti, kad veikia ta pati saujelė žmonių ir kuo daugiau turi idėjų, tuo daugiau krūvio tai saujeliai tenka. Kita vertus, ta iniciatyvių, aktyvių narių grupė kiekvieną kartą stebina savo neribotomis galimybėmis.

Kai pradėjome veikti kaip valdyba, pirmaisiais mėnesiais organizavome strateginį savaitgalį, kurio metu kėlėme ilgalaikius tikslus. Jau tada matėme, kad užmojai ir SAS narių poreikiai yra gerokai didesni, nei valdybos nariai galėtų aprėpti, todėl kėlėme sau tikslą kuo labiau įgalinti organizacijos narius ir daugiau imtis koordinacinio vaidmens, nei stengtis viską daryti savo rankomis. Kiek matau, tai labai pasiteisino, labai džiaugiuosi naujai atrastais SAS narių talentais. Nors ir iki tol mūsų organizacijos nariais žavėjausi, net neįsivaizdavau, kokie iniciatyvūs, atsakingi ir kūrybiški jie yra!

Kokiais atradimais kadencijos metu džiaugiesi labiausiai?

Kadencijos pradžioje kėlėme tikslą būti koordinuojanti valdyba. Norėjome skatinti kuo daugiau iniciatyvos perimti pačius narius ir manau, kad tai puikiai pavyko. SAS Valdybos pagalbininkų sąrašas - įspūdingas. Nuo organizuotų ekskursijų, akademijų, žygių, iki koordinuojamų maldos grupelių ir didesnių projektų, prie SAS veiklų organizavimo šiemet prisidėjo labai daug rankų! Ta vienybė ir SAS narių dalyvavimas vykdant veiklą - labiausiai džiuginantis atradimas, parodantis, kad tai, ką veikia SAS - reikalinga ir svarbu jaunam žmogui.

Labai svarbu ir tai, kad stengiamės veikti ne kaip uždaras vienetas, o didesnės bendruomenės - ateitininkijos dalis, nuolat bendravom ir veikėm kartu su kitomis sąjungomis. Savo veiklos neribojome tik studentams skirtais renginiais ar iniciatyvomis. Puikus pavyzdys - finansavimas, gautas Berčiūnų stovyklavietės salės stogo atnaujinimui. Pačiai teko prisidėti prie paraiškos rengimo, o kai prasidėjus viešam balsavimui, pamačiau, kiek daug žmonių dalinasi kvietimu, balsuoja, šeimos nariams palieka priminimus ant šaldytuvo ir kitais būdais stengiasi kaip galėdami prisidėti prie šios idėjos įgyvendinimo, negalėjau nesidžiaugti ir nesižavėti. Atrodytų toks paprastas dalykas, o kaip sutelkė skirtingas kartas, skirtingus žmones, atradusius savo ateitininkų veikloje!

Tau teko rūpintis SAS veiklos komunikacija. Ar SAS nariai aktyviai įsitraukia į visas iniciatyvas ir atsiliepia į kvietimus?

Kuo daugiau tenka rūpintis organizacijos veiklų viešinimu, tuo labiau matau, koks iššūkis tai yra dabartiniame naujienų sraute. Karantinas, kuris atrodo, lyg ir turėtų sulėtinti mūsų tempą, dar daugiau komunikacijos perkėlė į socialinius tinklus, o tai apsunkino mūsų tikslą iškomunikuoti savo veiklą. Žvelgdama į SAS veiklos viešinimą matau kelis tikslus - naujų narių pritraukimas, esamų informavimas ir bendras organizacijos žinomumo visuomenėje didinimas. Bendravimą su SAS nariais siekiame užtikrinti reguliariais naujienlaiškiais, stengiamės kuo labiau išnaudoti www.sas.ateitis.lt internetinio puslapio galimybes ir palaikome tiesioginį kontaktą bendraudami renginių metu, tuo tarpu, žinomumo didinimas ir naujų narių pritraukimas tampa didesniu iššūkių.

Studentai daugiausiai telkiasi didžiuosiuose miestuose - Vilniuje ir Kaune, kuriuose jaunimas sulaukia daugybės pasiūlymų ir galimybių, todėl konkuruoti ir pasiekti tuos, kurie apie ateitininkus nėra girdėję, yra nelengva, todėl čia daugiausiai gali veikti ne tradicinės komunikacijos priemonės, o kiekvienas studentas ateitininkas, savo kasdiene veikla. Kiekvienas galime kelti klausimą, ar mūsų kurso bičiuliai žino apie mūsų, kaip ateitininkų tapatybę, ar savo elgesiu kasdien išpildome ateitininkų principus ir nevengiame viešinti organizaciją. Pati laikydama egzaminus visada įsisegu ateitininko ženklelį, nevengiu inicijuoti diskusijas vertybiniais klausimais, kai Katalikų bažnyčios socialinis mokymas nesutampa su daugumos nuomone, pvz. diskusijose apie abortų problematiką, eutanaziją ar kitas temas, kurios pasitaiko ir mano studijų srityje.

Su kokiais didžiausiais iššūkiais, tavo nuomone, šiuo metu susiduria studentai ateitininkai?

Šis karantinas, man regis, išryškino mūsų užimtumo problemą. Nors socialinės distancijos palaikymas turėjo sulėtinti mūsų tempą, panašu, kad veiklos ir atsakomybių persikėlus į internetinę erdvę, atsirado dar daugiau. Tiek stengiamės išlikti produktyvūs, kad apsikrauname įvairiomis veiklomis ir pamirštame skirti laiko asmeniniam tobulėjimui. Panašiai yra ir mūsų organizacijos viduje, ypatingai žvelgiant į studentus - imamės iniciatyvos, organizuojame renginius, savanoriaujame kaip vadovai moksleivių renginiuose ir stovyklose ir tam skiriame tiek daug laiko, kad pasiruošimas SAS įžodžiui tampa visiškai antraeiliu ar net trečiaeiliu dalyku, kurį nukeliame vėlesniam laikui, nes yra atsakomybių, kurias reikia įgyvendinti čia ir dabar. Pastebiu labai daug puikių ateitininkų, užaugusių moksleivių ateitininkų, kurie tapę studentais pervargsta nuo atsakomybės ir neranda laiko savo asmeniniam tobulėjimui. Suprantu norą duoti organizacijai kuo daugiau savo talentų ir laiko, tačiau kai neskiriama laiko asmeniniam tobulėjimui, liekame stovėti vietoje, o aplink mus viskas kinta, tobulėja ir juda į priekį, todėl mūsų stagnacija tampa žingsniu atgal ir galiausiai užsibaigia pervargimu ir atitrūkimu nuo organizacijos.

Pasvajokime. Kaip galėtų atrodyti SAS po 5 metų?

Manau, kad kiekvieno svajonė glaudžiai susijusi su tuo, ką pats žmogus atrado šioje organizacijoje. Man, persikėlusiai gyventi į Vilnių iš savo gimtojo miesto, kuriame turėjau savo bendruomenę, tai sukėlė daug pasimetimo vertybių klausimu. Ilgą laiką buvau atsižadėjusi to, kas man svarbu, pasimetusi vertybių klausimu ir atitrūkusi nuo ilgalaikių tikslų, kuriuos kėliau savo gyvenimui. Studentai ateitininkai padėjo grįžti į tą kelią ir būti užtikrintai, kad konservatyvios vertybės, šeimos modelis, paremtas santuoka ir daugybė kitų moralinių klausimų nėra pasenę ir aš nesu naivi siekdama šių idealų. Kadangi man ši bendruomenė padarė labai teigiamą poveikį, noriu šiuo gėriu dalintis ir su kitais. Su tuo susijusi ir mano svajonė. Tikiuosi, kad po 5 metų didžioji dalis studentų bus bent kažką girdėjusi apie ateitininkiją ir mūsų organizacija bus lengvai prieinama ir žinoma tiems, kuriems katalikiška inteligentų bendruomenė yra būtent tai, ko reikia sėkmingam jų asmenybės ugdymui. Žinoma, tam labai padėtų ir ateitininkiškos korporacijos bei klubai universitetuose, todėl tikiuosi daugiau tokių sėkmės istorijų kaip šv. Tomo Moro klubas!

Jau greit bus renkama nauja SAS valdyba. Ko linkėtum būsimiems jos nariams, kokiais patarimais pasidalintum?

Prisiminkite, kas kiekvieną iš jūsų šioje organizacijoje labiausiai sužavėjo pradžioje, kai tik pradėjote veikti ateitininkijoje ir kritiškai įvertinkite, kiek tai egzistuoja dabar bei ką galite padaryti, kad ši ateitininkų savybė kuo labiau vešėtų ir pasiektų kuo daugiau žmonių.

Turime istoriją, ideologiją ir organizacijos narius, kuriais galime didžiuotis. Užuot gyvenę praeitimi, puoselėkime juos ir siekdami ateitininkiško idealo, prisidėkime prie ateities kūrimo, kad patys atsilieptume ateitininkų metų kvietimui „ateikite kurti“.

Jau rugpjūčio 1 d. vyks Ateitininkų federacijos rinkimai, kuriuose bus renkami nauji ateitininkijos valdymo organų nariai. Naujų narių laukia ir Studentų ateitininkų sąjungos valdyba, todėl rubrikoje #SASdalinasi, galite skaityti šių metų kadencijos valdybos narių pasvarstymus ir įspūdžius. Tikimės, kad tai paskatins imtis iniciatyvos ir ieškoti būdų, kaip galite prisidėti prie veiklos vystymo. Galbūt SAS Valdyba yra ta vieta, kurioje norėtumėte veikti artimiausius metus?

Taip pat skaitykite:

Pokalbis su SAS Valdybos nare Aiste Elena Čepulevičiūte

Pokalbis su SAS Valdybos nare Aiste Pilkiene

Pokalbis su SAS Valdybos nare Džiugile Kersnauskaite

Pokalbis su SAS Valdybos nare Kotryna Kriaučiūnaite

500x500

Susisiek su mumis!

Jei kilo klausimų, turi idėjų arba pasiūlymų, nori prisijungti, bet nežinai, ką daryti, o gal tiesiog nori pasisveikinti - nesivaržyk, nesikuklink ir rašyk mums.
Mes labai laukiame jūsų laiškų!