Studentų ateitininkų sąjunga
Aistė Elena: ateitininkai - erdvė, kurioje netobuli žmonės susirenka eiti tobulumo - Kristaus, link

„Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža“ (Lk 10,1). Kad jų nepristigtume ateitininkijoje, vienas didžiausių SAS valdybos uždavinių - rūpintis SAS kandidatais, jų pritraukimu, ugdymu ir palydėjimu įžodžio link. Šią kadenciją kandidatams pasisekė - net dvi valdybos narės lydėjo jas šioje pasiruošimo kelionėje.

#SASdalinasi rubrikoje savo pastarųjų metų patirtimi valdyboje dalinasi rūpestingoji kandidatų sergėtoja, medicinos studentė „laikanti SAS Kauno frontą“ - Aistė Elena Čepulevičiūtė!

Kas lėmė tavo norą tapti SAS valdybos nare?

Ateitininkų veikloje dalyvauju jau kelerius metus. Iš tiesų, atradus ateitininkus, mano gyvenime į gerą pasikeitė daug dalykų - ši organizacija ir bendruomenė padėjo man gerokai paūgėti, atrasti draugų ir bendraminčių, taigi, kad ir kaip banaliai skambėtų, norėjau kažkaip atsidėkoti už visą man suteiktą gėrį. Nors ir dvejojau, nusprendžiau kandidatuoti į SAS valdybą ir taip prisidėti prie studentų ateitininkų gyvavimo. Mano tikslas buvo (ir tebėra) padėti kuo daugiau žmonių atrasti ateitininkiją, tapti nariais ir čia augti.

Esu atsakinga už naujų narių pritraukimą, SAS kandidatus ir naujus įžodininkus, taigi kviečiu žmones prisijungti prie mūsų veiklų, duoti įžodį, organizuoju įžodžio egzaminus, nuolat bendrauju su esamais kandidatais.

Kaip pasikeitė tavo įsivaizduojamas studentas ateitininkas, veikiant SAS valdyboje?

Požiūris tikrai pasikeitė ar bent jau pagilėjo. Supratau, kad ankstesnis įsivaizdavimas, kad visi ateitininkai yra idealūs pavyzdžiai - toli gražu nėra tiesa. Supratau, kad visi mes turim ne tik gerų savybių, bet ir blogų, kad idealių žmonių iš tiesų nėra, tik vienas Jėzus. Visi turim savo užslėptas kovas, nuodėmes ir ydas su kuriomis kovojame. Tiesa, buvimas valdyboje padėjo dar labiau suprasti ir tai, kad mums ir mūsų augimui labai reikia tokios bendruomenės, supratimo, kad idealūs nesame, bet kartu norime eiti idealo link, kartu norime augti ir jį pasiekti, pasiekti Kristų ir kai tampa sunku, būti vienas kito ramsčiu kelyje - tuomet ši kelionė tampa bent truputį lengvesnė. Dar supratau, kad vis dėlto aplinkui daug gerų, padėti norinčių žmonių.

Tau tenka rūpintis SAS kandidatais. Kaip manai, kas dažniausiai tampa iššūkiu, norintiems tapti SAS nariais? Ar tie iššūkiai yra pagrįsti, o galbūt kartais tiesiog pritrūksta palaikymo ir padrąsinimo?

Mano manymu, daugelis pasistatė kažkokią „stereotipų tvorą“. Dažnas galvoja, kad norėdamas pradėti kandidatuoti ir galiausiai duoti įžodį, privalo būti tobulas. Dar kiti - elementariai tingi ir dėl tingėjimo atidėlioja šį žingsnį (šiuo atžvilgiu, sunku kažkuo padėti, motyvacija juk kyla iš paties žmogaus).

Mano manymu, šie iššūkiai nėra pagrįsti. Labai svarbu suprasti, kad nei vienas žmogus nėra tobulas ir niekada nebus - esame per daug riboti. Tobulas tėra pats Dievas, o mes visi bandome eiti Jo link. Manau, kad kartu eiti daug lengviau, kartu kovoti dvasinę kovą ir kartu augti yra daug lengviau negu po vieną, todėl labai kviečiu keliauti šią kelionę kartu su ateitininkais. Be to, kiekvienas esame atsakingas už vietą, kurioje esame. Jeigu mums gera kartu čia būti, turime priimti ir iš to kylančią atsakomybę. Jeigu norime, kad ateitininkija išliktų, esame kviečiami įsipareigoti ir tapti tikraisiais organizacijos nariais, be kurių ateitininkai paprasčiausiai išnyktų. Ateitininkų idėjos gyvuos tol, kol išliks ateitininkų, bet ne tik ateitininkų širdimi, o ateitininkų, prisiėmusių įsipareigojimą savo organizacijai.

Labai svarbu, kad kiekvienas ateitininkas širdyje sau įsirašytų, jog tai, kad organizacija gyvuotų ir augtų yra mano asmeninis įsipareigojimas. Neužtenka, kad tik valdybų nariai kviestų žmones jungtis, duoti įžodžius, bet ir kiekvienas narys turi įsipareigojimą būti ne tik katalikybės, Kristaus apaštalu, bet ir ateitininkijos apaštalu - kiekvienas turime atsakomybę kviesti kitus jungtis į mūsų būrį.

Kaip pati kvieti prisijungti prie ateitininkų veiklos? Kodėl jaunas inteligentas katalikas turėtų norėti tapti ateitininku?

Ateitininkai - ne tik organizacija, bet ir bendruomenė. Ateitininkai - erdvė jaunam inteligentui katalikui rasti bendraminčių, kurių kasdienybėje rasti dažnai gana sunku, arba visai neįmanoma. Ateitininkai - erdvė, kurioje netobuli žmonės susirenka eiti tobulumo - Kristaus link. Šioje erdvėje augame kaip įvairiapusės asmenybės, savo gyvenimus grįsdami 5 ateitininkų principais. Būtent todėl jaunas žmogus turėtų norėti tapti ateitininku. Lengviau eiti kartu nei po vieną. Tapimas organizacijos dalimi padeda įsipareigoti savo gyvenimą gyventi iš tiesų pagal tas vertybes, kurias deklaruoji. Taigi, iš vienos pusės, tapdamas ateitininku padedi organizacijai augti ir gyvuoti, iš kitos pusės, organizacija tau suteikia motyvacijos, įsipareigojimo jausmą, bendruomenę, kurioje gera būti ir kuri motyvuoja įvairiapusiškai augti, taip pat suteikia priemones tam augimui.

Pasvajokime. Kaip galėtų atrodyti SAS po 5 metų?

Sunku galvoti apie tokį ilgą laiką, kai niekuomet nežinai net ką kita atėjusi diena gali atnešti, tačiau vis dėlto svajoti ir viltis galima. Svajoju, kad SAS ir visa ateitininkija augtų, kad būtume geriau žinomi visuomenėje, kad mūsų gretos gausėtų šviesiais ir gyvenimu besidžiaugiančiais veidais, kad iš tiesų kartu kurtume gražią Lietuvą ir Bažnyčią.

Jau greit bus renkama nauja SAS valdyba. Ko norėtum palinkėti būsimiems jos nariams?

Drąsos! Gyvenimas ant sofos nors patogus, bet nėra gražus. Tam, kad kurtume gražią ateitininkiją reikia drąsių žmonių, kurie imtųsi tai daryti. Aš pati dvejojau, ar eiti į valdybą, bet galiu pasakyti, kad tai buvo vienas iš geriausių mano sprendimų, nes iš tiesų kas duoda - gauna. Taip, tenka nemažai laiko paskirti įvairiems darbams ir darbeliams, bet tikrai, gauni šimteriopai atgal. Aš pati po šios kadencijos jaučiuosi labai paaugusi ir pasisėmusi daug džiaugsmo mūsų organizacija, tad linkiu to paties kiekvienam. Juk gera dirbti dėl to, ką myli, juk norisi mylimam padėti ir prisidėti prie jo gerovės. Taigi, drąsos, nes niekas kitas to negali padaryti, tik aš pats.

Ateitininkų federacijos rinkimai, kurių metu bus renkami visi organizacijos valdymo organai, tarp jų - ir naujoji SAS valdyba, vyks rugpjūčio 1 d. Šiemet kandidatūras kviečiame kelti iš anksto, užpildant šią anketą. Raginame ir drąsiname kiekvieną SAS narį apgalvoti savo galimybes ir įsipareigoti metų kadencijai! Juk augti auginant sekasi geriausiai!

Taip pat skaitykite:

Pokalbis su SAS Valdybos nare Aiste Pilkiene

Pokalbis su SAS Valdybos nare Akvile Petrauskiene

Pokalbis su SAS Valdybos nare Džiugile Kersnauskaite

Pokalbis su SAS Valdybos nare Kotryna Kriaučiūnaite

500x500

Susisiek su mumis!

Jei kilo klausimų, turi idėjų arba pasiūlymų, nori prisijungti, bet nežinai, ką daryti, o gal tiesiog nori pasisveikinti - nesivaržyk, nesikuklink ir rašyk mums.
Mes labai laukiame jūsų laiškų!