Studentų ateitininkų sąjunga
Studentų ateitininkų sąjungos suvažiavimas

2018m. balandžio 7 d. Kaune (Laisvės al. 13)  vyks Ateitininkų federacijos suvažiavimas, kurio metu bus tvirtinama SAS veiklos ataskaita. Visa informacija apie suvažiavimą ČIA.

Balandžio 8 d. Kauno Juozo Urbšio katalikiškoje vidurinėje mokykloje (Partizanų g. 68) vyks Studentų ateitininkų sąjungos suvažiavimas, kurio metu bus renkama nauja SAS valdyba. Kviečiame dalyvauti visus Studentų ateitininkų sąjungos narius ir kandidatus. Po rinkimų bus galimybė dalyvauti MAS valdybos rinkimuose arba pasilikti su studentais aptarti svarbius SAS klausimus.

Kiekvieną SAS narį raginame:

  • Dalyvauti suvažiavime, o jei to padaryti negalite, įgalioti kitą SAS narį. Įgalioti ir atstovauti gali balsavimo teisę turintys SAS nariai. Įgaliojimas laikomas galiojančiu, kai atstovas pateikia įgaliotinio(-ių) ir jo paties pasirašytą SAS suvažiavimo igaliojimo lapą - popierine arba elektronine versija.
  • Susimokėti nario mokestį iki kovo pabaigos. Balsavimo teisę AF ir SAS suvažiavimuose turės tie nariai, kurie susimokėjo Ateitininkų federacijos nario mokestį ir papildomą SAS mokestį. Kaip susimokėti nario mokestį. Jei nesate tikri, ar mokestį esate sumokėjęs, kreipkitės af@ateitis.lt.
  • Apsvarstyti savo kandidatūrą į SAS valdybą ir/arba pasiūlyti kandidatuoti tiems SAS nariams, kuriais pasitikite ir matote juos galint atsakingai rūpintis SAS nariais ir telkti juos veiklai pagal SAS veiklos gaires. SAS valdyba palaiko 5 narių valdyboje skaičių. Reikalingos pareigybės: SAS pirmininkas, SAS vicepirmininkas, iždininkas, įžodžių koordinatorius ir viešinimo koordinatorius.
  • Apsvarstyti savo kandidatūrą į AF pirmininko postą ir/arba pasiūlyti kandidatuoti tiems AF nariams, kuriais pasitikite ir matote juos galint vadovauti visai Ateitininkų federacijai. Pagal AF 44 straipsnį, kandidatai į AF pirmininkus turi būti iškeliami ir pristatomi AF nariams ne vėliau kaip prieš mėnesį iki AF suvažiavimo, t.y. šiuo atveju – iki kovo 7 dienos. Kandidatas į AF pirmininkus turi būti ne jaunesnis nei 25 metų ir turėti nei mažesnę nei 5 metų veiklos AF patirtį. Kandidatus į AF pirmininkus registruoja AF valdyba el. paštu: af@ateitis.lt. Kviečiame melstis už būsimą pirmininką ir apsvarstyti savo kandidatūrą.
  • Apsvarstyti savo kandidatūrą į kitus AF valdymo organus (AF valdyba, AF taryba, AF kontrolės komisija, MAS valdyba, JAS valdyba) ir/arba pasiūlyti kandidatuoti tiems AF nariams, kuriuos matote tinkamus šioms pareigoms.
  • Melstis už AF ir SAS, paaukojant mūsų organizaciją Nekaltajai Mergelės Marijos širdžiai.

REGISTRACIJA į AF suvažiavimą ir/arba SAS suvažiavimą vyksta iki kovo 25 d. Suvažiavime bus maloniai priimami ir neužsiregistravę iš anksto, tačiau jūsų pareigingumas padėtų sklandžiau pasiruošti.

Dalyvio auka studentams – 10 Eur. Aukos dydis neturėtų būti kliūtis dalyvauti suvažiavime. Dalyvio auką pervesti į AF sąskaitą: LT03 7300 0100 8655 9310. Paskirtis: „Dalyvio auka Vardas Pavardė“. Jei norite ir galite paremti suvažiavimą finansiškai, maloniai lauksime pervedant didesnę auką arba atskiro pavedimo į tą pačią sąskaitą, paskirtis: „Auka AF veiklai“.

Norintiems geriau pasiruošti suvažiavimui: SAS nuostatai ir SAS veiklos gairės.

Jei turite klausimų, kuriuos norėtumėte aptarti SAS suvažiavime arba pasiūlymų suvažiavimui, prašome pranešti julijalad@gmail.com.

SAS valdyba: Julija, Lukas, Laura, Guoda ir Agnė

500x500

Susisiek su mumis!

Jei kilo klausimų, turi idėjų arba pasiūlymų, nori prisijungti, bet nežinai, ką daryti, o gal tiesiog nori pasisveikinti - nesivaržyk, nesikuklink ir rašyk mums.
Mes labai laukiame jūsų laiškų!