Tapk SAS nariu

Studentas ateitininkas kryžiaus ir ateitininkų vėliavos akivaizdoje pasižada sekti Kristų, dirbti ir aukotis Dievui ir Tėvynei!


įžodis ir jo tvarka

Ateitininko įžodžio davimo schema:
1) pasiruošimas įžodžiui trunka 1 metus. Per šiuos metus Tavo įžodžio globėjas padeda Tau pasiruošti egzaminui, perskaityti ateitininkams svarbiausias knygas, parašyti esė, padeda tvirtai pasirengti tapti ateitininku ir rasti vietą Studentų ateitininkų sąjungoje;
2) egzaminas raštu (jei nesi davęs Moksleivių ateitininkų sąjungos įžodžio);
3) egzaminas žodžiu protingomis ir ne visai protingomis temomis ir klausimais su ateitininkais egzaminuotojais;
4) iškilminga įžodžio davimo šventė: Šv.Mišių metu kryžiaus ir ateitininkų vėliavos akivaizdoje duodamas įžodis.

Visais su SAS įžodžiu susijusiais klausimais arba norėdamas pranešti apie ketinimą tapti studentu ateitininku kreipkis sas.izodis@gmail.com!

500x500

500x500

2016-2017 m. rekomenduojama
esė tema:

„Mylėti Lietuvą, norėti Lietuvos. Kam katalikui reikalinga Lietuvos valstybė?“.

Jei ši tema tau atrodo neįkandama, gali rinktis vieną iš žemiau pateiktų gali rašyti esė viena iš žemiau pateiktų arba bet kokia su SAS valdyba suderinta tema.
1. „Ar kova įkvepia entuziazmą, ar entuziazmas įkvepia kovos dvasią?" (347 psl. 37 eil., „Idealas ir laikas“)
2. Kas laukia šūkių entuziazmui užsidegti, tas telaukia malonaus ir kilnaus susijaudinimo šventadieniui, o ne ryžtingo įsipareigojimo darbo savaitei. (376 psl. 30 eil., „Idealas ir laikas“)
3. „Visa pažinti, bet ne visa pripažinti. Realizmas ir idealizmas ateitininko gyvenime“s.

Nesvarbu, kurią temą pasirinksi – privaloma literatūra, padėsianti tau geriau pasiruošti, bet ir suvokti, kur link turėtų krypti tavo mintys rašant yra Juozo Girniaus „Idealas ir laikas“ (skaitmeninį knygos variantą rasi čia).


Nario mokestis
ir tvarka.

Nario mokestis yra kiekvieno organizacijos nario pareiga. Bet taip pat nario mokestis yra mūsų supratimo, jog ateitininkų organizacija ir jos reikmės yra mūsų visų bendras reikalas, išraiška. Mokėdami nario mokestį ne tik remiame ateitininkų organizaciją bei įgaliname ją geriau veikti, bet ir parodome mūsų visų tarpusavio solidarumą, platesnį požiūrį į ateitininkų organizacijos uždavinius ir savo nuoširdų įsipareigojimą visai ateitininkų bendruomenei.

Studentai ateitininkai moka metinį Ateitininkų federacijos nario mokestį, kurio dalis yra papildomas SAS nario mokestis. Todėl pusė atiduodamų pinigų remia visos ateitininkijos veiklą, o kita pusė skirta vien studentų ateitininkų reikmėms. Bendras mokesčio dydis už 2015 m. – 13,90€, už 2016 m. - 13,95€, nes SAS mokesčio dalis šių metų SAS suvažiavime buvo suapvalinta iki 7€.

AF Nario mokesčio pavedimui reikalingi duomenys:

Vardas ir pavardė/Įmonė: Ateitininkų federacija
Įm. kodas: 191956728
Sąskaitos numeris: LT54 7044 0600 0314 0665
Gavėjo kredito įstaiga: AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
Mokėjimo paskirtis: [Vardo Pavardės], SAS, nario mokestis už [metai] metus (įskaitant SAS dalį).
Pavyzdžiui: Jono Petraičio, SAS, nario mokestis už 2015 metus (įskaitant SAS dalį).
.

500x500

500x500

Saviugda:
knygos ir straipsniai

Studentams ateitininkams rekomenduojamos pasaulėžiūrinės literatūros sąrašas (preliminarus ir tikrai nebaigtinis):

   St. Šalkauskis „Ateitininkų ideologija“;
   J. Girnius „Idealas ir laikas“;
   J. Girnius „Tauta ir tautinė ištikimybė“;
   J. Girnius „Žmogus be Dievo“;
   A. Maceina „Bažnyčia ir pasaulis“;
   A. Maceina „Krikščionis pasaulyje“;
   A. Maceina „Niekšybės paslaptis“;
   A. Maceina „Didysis inkvizitorius“;
   A. Maceina „Jobo drama“;
   J. Ratzinger „Pakeliui pas Jėzų Kristų“;
   C. S. Lewis „Tiesiog krikščionybė“;
   C. S. Lewis „Kipšo laiškai“
   G. K. Chesterton „Ortodoksija“;
   K. Wojtyla „Meilė ir atsakomybė“;
   G. Weigel „Laiškai jaunam katalikui“;
   Aurelijus Augustinas „Išpažinimai“;
   Jozeph Ratzinger „Krikščionybės įvadas“;
   Benediktas XVI „Jėzus iš Nazareto“;
   Benediktas XVI enciklikos „Deus Caritas est“; „Spe salvi“; „Caritas in Veritate“ ( pastaroji turėtų netrukus pasirodyti lietuviškai);
   J. Hoffner „Krikščioniškas socialinis mokymas“;
   Katalikų Bažnyčios katekizmas: Didysis, Santrauka

Vertingi straipsniai:

Susisiek su mumis!

Jei kilo klausimų, turi idėjų arba pasiūlymų, nori prisijungti, bet nežinai, ką daryti, o gal tiesiog nori pasisveikinti - nesivaržyk, nesikuklink ir rašyk mums.
Mes labai laukiame jūsų laiškų!
sas@ateitis.lt