istorija


Studentų ateitininkų sąjunga —

tai inteligentų katalikų studentų organizacija, skirta narių asmenybių ugdymui ir augti krikščioniškam visuomeniškam veikimui.
Studentų ateitininkų sąjunga (SAS) yra Ateitininkų federacijos dalis, vienijanti aukštuosius ir aukštesniuosius mokslus studijuojančius bei akademinio amžiaus jaunus katalikus.

pilkiaipilkai500

500x500

Veiklos pradžia, išeivija ir tarpukaris.

SAS veiklą pradėjo 1910 m., tačiau Antrasis pasaulinis karas sustabdė ateitininkų veiklą Lietuvoje. Ateitininkija atsikūrė išeivijoje ir 1989 m. grįžo į Lietuvą, o 1993 m. Vilniuje atgimė ir Lietuvos studentų ateitininkų sąjunga.


Mūsų veikla
ir pasaulėžiūra.

SAS, kaip ir visų ateitininkų, veikla ir pasaulėžiūra grįsta penkiais principais: katalikiškumu, inteligentiškumu, visuomeniškumu, tautiškumu ir šeimyniškumu. Šūkis ir kartu reali misija — Visa atnaujinti Kristuje!
Narystė SAS reiškiasi įvairiomis formomis. Studentai ateitininkai buriasi į korporacijas, kuopas arba draugoves, tačiau ne visi nariai tokiems vienetams priklauso. Studentų ateitininkų bendrystės pagrindas yra bendra veikla: ugdant savo narius ir prisidedant prie Ateitininkų federacijos užduočių bei Lietuvos gėrio. Reguliariai rengiamos Studentų ateitininkų rudens bei žiemos akademijos yra įprastas organizacijos susirinkimo būdas, o kartu ir proga su ja susipažinti visiems norintiems. Studentai ateitininkai taip pat regimi rengiamose paskaitose, savaitgaliuose, rekolekcijose, žygiuose ar akcijose.

500x500

Susisiek su mumis!

Jei kilo klausimų, turi idėjų arba pasiūlymų, nori prisijungti, bet nežinai, ką daryti, o gal tiesiog nori pasisveikinti - nesivaržyk, nesikuklink ir rašyk mums.
Mes labai laukiame jūsų laiškų!