Apie


Studentų ateitininkų sąjunga

yra organizacija, vienijanti studentus katalikus, kurie siekia dirbti ir kurti Lietuvai.

Visų pirma tai katalikiška organizacija, savo pamatu laikanti Kristų ir Bažnyčią. SAS misija kyla iš pašaukimo skleisti ir įgyvendinti Evangeliją, arba kitaip, „Visa atnaujinti Kristuje“. Studentas ateitininkas gyvena sakramentinį gyvenimą, rūpinasi savo asmenybės tobulinimu, proto ugdymu ir tikėjimo gaivinimu. Net ir stingant tikėjimo, jis yra apsisprendęs laikytis tokios krypties.

Iš siekio sekti Kristumi kyla ir antroji SAS tapatybės dalis — įsipareigojimas savo aplinkoje, Lietuvoje, kurti Evangeliją atitinkančią visuomenės ir valstybės santvarką (kurios principai yra išdėstyti Bažnyčios socialiniame mokyme). Studentas ateitininkas įsipareigoja kreipti akis ne tik į savo artimąją aplinką, bet į visuomenės ir valstybės gyvenimą, nes tai yra ypatingas artimo meilės būdas.

Organizacija katalikams visuomenininkams reikalinga tiek dėl bendrystės, tiek siekiant įgauti daugiau jėgų bendrame darbe. Bendrystė svarbi ir pati savaime, teikdama džiaugsmo, pilnatvės ir paskatų tobulėti. Be to, modernioje visuomenėje katalikams būtina ne tik atlikti geriausia, ką tik galima, savo aplinkoje, bet ir turėti tvirtą organizaciją, galinčią aiškiai kalbėti ir turinčią jėgų veikti.

500x500

500x500

Studentų ateitininkų sąjungos valdyba

Miglė Viselgaitė (pirmininkė) - migle.viselgaite @gmail.com
Kotryna Trimakaitė (užtikrina sklandžią komunikaciją) - kotryna.trimakaite@gmail.com
Ignas Kriaučiūnas (finansininkas) - ignas.kriauc@gmail.com
Martynas Juozas Baltušis (padeda sklandžiai įsijungti naujiems SAS draugams ir MAS ženklelyje nebetelpantiems) - balmartas@gmail.com ir sas.izodis@gmail.com

Susisiek su mumis!

Jei kilo klausimų, turi idėjų arba pasiūlymų, nori prisijungti, bet nežinai, ką daryti, o gal tiesiog nori pasisveikinti - nesivaržyk, nesikuklink ir rašyk mums.
Mes labai laukiame jūsų laiškų!